Adaptive Dialogue Systems - Interaction with Interact

TitleAdaptive Dialogue Systems - Interaction with Interact
Publication TypeConference Paper
AuthorsJokinen, K., A. Kerminen, T. Lagus, J. Kuusisto, G. Wilcock, M. Turunen, J. Hakulinen, and K. Jauhiainen